Algemene Voorwaarden

Aanvaarding van de Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") regelen uw gebruik van de website https://www.spat.nl en alle bijbehorende diensten, inhoud en materialen die via de Website worden aangeboden. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u deze Voorwaarden en verbindt u zich ertoe zich aan de hierin uiteengezette bepalingen te houden. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de Website.

Gebruiksbeperkingen

U gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, beledigend, aanstootgevend of op enigerlei wijze ongepast is.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's en grafische elementen, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen in verband met uw gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de Website, maar we garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. U gebruikt de informatie op eigen risico.

Wijzigingen en Beëindiging

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de Website of deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland en worden daardoor beheerst en geïnterpreteerd. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd.

Contact

Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.