behavioral-problems-adopted-dogs

Omgaan met gedragsproblemen bij geadopteerde honden

sanne-dekker
Geschreven door Sanne Dekker | Hondentrainer
FACT CHECKED door Naomi de Jong
Laatste update: 18 april 2024

Het adopteren van een hond kan een leuke ervaring zijn, maar het gaat vaak gepaard met zijn eigen uitdagingen, vooral bij het aanpakken van gedragsproblemen die voortkomen uit vroegere ervaringen.

Veel geadopteerde honden worstelen met gedragsproblemen die geworteld zijn in wantrouwen of onbegrip van menselijk gedrag.

Hoewel sommige problemen professionele interventie vereisen, kunnen veel problemen worden aangepakt met tijd, geduld en begrip.

In deze gids gaan we dieper in op veelvoorkomende gedragsproblemen bij geadopteerde honden en geven we praktische strategieën om ze te beheersen en aan te pakken.

Door de onderliggende oorzaken van dit gedrag te begrijpen en de juiste technieken toe te passen, kunnen baasjes een ondersteunende omgeving creëren waarin hun geadopteerde honden zich kunnen ontwikkelen.

Voorkomen dat je hond wegloopt

dog-running-away

Zwerfneigingen komen vaak voor bij geadopteerde honden, vaak als gevolg van hun natuurlijke instincten of ervaringen uit het verleden.

Vooral bepaalde rassen hebben de neiging om op onderzoek uit te gaan, waardoor ze meer risico lopen om te gaan zwerven.

Zwerven brengt echter verschillende gevaren met zich mee, zoals mogelijke ongelukken, conflicten met andere dieren of zelfs het aansluiten bij roedels, wat tot verdere complicaties kan leiden.

Om dit probleem effectief aan te pakken, moeten adoptanten proactieve stappen ondernemen om te voorkomen dat hun honden ontsnappen.

Een primaire maatregel is het implementeren van de juiste omheiningstechnieken om de omtrek van hun terrein te beveiligen.

Dit houdt in dat ze hekken moeten installeren die niet alleen hoog, maar ook stevig genoeg zijn om pogingen tot inbraak te weerstaan.

Het is de moeite waard om op te merken dat alleen vertrouwen op elektronische omheiningen niet altijd waterdicht is, omdat sommige honden manieren kunnen vinden om deze grenzen te omzeilen of te negeren.

Bovendien is het van cruciaal belang dat adoptanten hun honden niet zonder toezicht buiten laten, zeker niet in gebieden waar ze gemakkelijk kunnen afdwalen.

Door te zorgen voor voldoende mentale en fysieke stimulatie door regelmatig te bewegen en leuke activiteiten te ondernemen, kan de rusteloosheid die honden vaak aanzet tot zwerven, worden verlicht.

Overmatig blaffen beperken

dog-barking

Overmatig blaffen is een veelvoorkomend gedragsprobleem bij veel geadopteerde honden, dat vaak het gevolg is van verschillende onderliggende oorzaken zoals verwaarlozing, angst of territoriale instincten.

Het aanpakken van dit probleem is niet alleen cruciaal voor het welzijn van de hond, maar ook voor het onderhouden van harmonieuze relaties met buren en huisgenoten.

Toezicht en afleidingstechnieken kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn om overmatig blaffen te beperken.

Door de aandacht van de hond te richten op positievere activiteiten, zoals interactief speelgoed of trainingsoefeningen, kunnen adoptanten helpen de verveling en angst te verlichten, waardoor de drang om onophoudelijk te blaffen afneemt.

Positieve beloningstechnieken kunnen ook een cruciale rol spelen bij het veranderen van het blafgedrag.

Het belonen van momenten van rust of kalmte met traktaties of lofbetuigingen versterkt het gewenste gedrag en moedigt de hond aan om het te herhalen.

Daarnaast kan het creëren van een consistente routine en het bieden van voldoende fysieke en mentale stimulatie helpen bij het verlichten van onderliggende stressfactoren die bijdragen aan overmatig blaffen.

In extreme gevallen waarin het blaffen aanhoudt ondanks ingrijpen, moeten adoptanten mogelijk andere opties onderzoeken, zoals een blafkraag of, als laatste redmiddel, een ontschorsingsoperatie.

Deze methoden mogen echter alleen worden overwogen na overleg met een dierenarts of professionele gedragstherapeut om er zeker van te zijn dat ze geschikt en humaan zijn.

Honden leren stoppen met opspringen

dog-jumping

Op mensen springen is een veelvoorkomend gedragsprobleem bij veel geadopteerde honden, dat vaak voortkomt uit opwinding, het zoeken van aandacht of een gebrek aan training.

Hoewel het op het eerste gezicht onschuldig lijkt, kan dit gedrag problematisch worden, vooral als de hond groot of uitbundig is, en mogelijk letsel of ongemak veroorzaken voor zowel de hond als de mensen om hen heen.

Een effectieve techniek om springen te ontmoedigen is het gedrag volledig te negeren.

Als de hond opspringt, moeten mensen zich onthouden van elke vorm van aandacht, inclusief oogcontact of verbale berispingen.

Dit stuurt een duidelijke boodschap naar de hond dat springen geen effectieve manier is om aandacht of genegenheid te krijgen.

Tegelijkertijd moeten adoptanten gewenst gedrag versterken en belonen, zoals rustig zitten of mensen beleefd begroeten met alle vier de poten op de grond.

Door dit gedrag consequent te belonen met traktaties, lof of genegenheid, kunnen adoptanten de hond aanmoedigen om meer gepaste begroetingen en interacties aan te nemen.

Naast het negeren van ongewenst gedrag en het versterken van positieve alternatieven, kan het gebruik van hulpmiddelen zoals halsbanden en riemen zorgen voor extra controle en hulp bij het beheersen van springgedrag.

Door de aandacht van de hond af te leiden en zijn bewegingen te sturen, kunnen adoptanten springgedrag voorkomen en meer gecontroleerde en respectvolle interacties met mensen aanmoedigen.

Destructief kauwen stoppen

dog-damaging

Destructief kauwen is een gedragsprobleem dat vaak voorkomt bij geadopteerde honden, vaak als gevolg van een combinatie van factoren zoals verveling, angst of doorkomende tandjes.

Hoewel kauwen natuurlijk gedrag is voor honden, kan het destructief worden als het gericht is op ongepaste voorwerpen zoals meubels, schoenen of huishoudelijke objecten.

Het begrijpen van de redenen achter destructief kauwen is essentieel om het gedrag effectief aan te pakken.

Adoptanten moeten erkennen dat kauwen verschillende doelen dient voor honden, zoals het verlichten van verveling, tandpijn of angst.

Door de onderliggende oorzaak van het gedrag te identificeren, kunnen adoptanten strategieën implementeren om het kauwen om te buigen naar meer geschikte uitlaatkleppen.

Een effectieve techniek om een einde te maken aan destructief kauwgedrag is om de hond voldoende geschikt kauwspeelgoed en botten te geven.

Dit speelgoed moet duurzaam, veilig en aantrekkelijk zijn voor de hond, zodat hij wordt aangemoedigd om zijn kauwgedrag om te buigen naar acceptabele alternatieven.

Daarnaast kan het regelmatig afwisselen van speeltjes helpen om de hond bezig te houden en verveling te voorkomen.

Toezicht is een ander cruciaal aspect van het beheersen van destructief kauwgedrag. Adoptanten moeten het gedrag van hun hond nauwlettend in de gaten houden, vooral tijdens perioden van grote activiteit of wanneer ze zonder toezicht worden achtergelaten.

Door de hond te betrappen op het kauwen op ongepaste voorwerpen, kunnen adoptanten het gedrag onderbreken en de hond heroriënteren naar meer geschikte activiteiten.

In gevallen waar het destructieve kauwen aanhoudt ondanks ingrijpen, kan het nodig zijn om afschrikmiddelen te gebruiken zoals sprays met een bittere smaak of bewegingsalarmen.

Deze afschrikmiddelen kunnen helpen om de hond te ontmoedigen om op verboden voorwerpen te kauwen door ze minder aantrekkelijk te maken of negatieve associaties te introduceren.

Het bijten en knijpen stoppen

dog-biting

Knijpen en bijten zijn gedragingen die vaak worden vertoond door geadopteerde honden, vaak als gevolg van verschillende factoren zoals speelsheid, tandjes krijgen of gebrek aan socialisatie.

Hoewel dit gedrag bij puppy's onschuldig lijkt, kan het escaleren tot ernstiger problemen als er niets aan gedaan wordt, wat kan leiden tot letsel of ongemak voor zowel de hond als zijn omgeving.

Consistentie en geduld zijn essentieel bij het aanpakken van bijtgedrag. Adopters moeten consequent reageren op bijten door de aandacht terug te trekken en positieve alternatieven te versterken, zoals het aanbieden van een kauwspeeltje of de aandacht van de hond richten op meer geschikte activiteiten.

Het is essentieel om ruw spel of het aanmoedigen van gedrag dat onbedoeld bijten kan versterken, te vermijden.

Daarnaast kan het bieden van voldoende mogelijkheden voor socialisatie en het aanleren van bijtrem door middel van puppycursussen of gehoorzaamheidstraining helpen bij het aanpakken van bijtgedrag bij jonge honden.

Honden leren om hun bek voorzichtig te gebruiken en het versterken van rustig, niet-agressief gedrag kan helpen voorkomen dat bijten escaleert in ernstiger bijtproblemen.

Je hond laten stoppen met bedelen

dog-begging

Bedelen om eten is een gedrag dat vaak wordt waargenomen bij geadopteerde honden, vaak als gevolg van eerdere ervaringen met voedselonzekerheid of versterking van het gedrag door goedbedoelende maar onwetende eigenaren.

Hoewel het op het eerste gezicht onschuldig of zelfs vertederend lijkt, kan het laten voortduren van bedelgedrag leiden tot tal van problemen, waaronder obesitas, spijsverteringsproblemen en de verstoring van eetroutines.

Adoptanten moeten inzien dat bedelen vaak voortkomt uit het verlangen van de hond naar voedsel en aandacht, maar ook uit aangeleerd gedrag uit eerdere ervaringen.

Door deze motivaties te begrijpen, kunnen adoptanten strategieën implementeren om bedelen te ontmoedigen en gepaster gedrag tijdens de maaltijd te bevorderen.

Adoptanten moeten duidelijke regels en grenzen opstellen met betrekking tot etenstijden en eetgedrag, en ervoor zorgen dat alle leden van het huishouden zich hier consequent aan houden.

Dit kan onder meer inhouden dat de hond op een aangewezen plek uit de buurt van de eettafel wordt gevoerd en dat hij niet toegeeft aan bedelgedrag, hoe verleidelijk het ook is.

Het gebruik van positieve versterkingstechnieken kan ook helpen om bedelgedrag te ontmoedigen.

Het belonen van de hond voor kalm blijven en rustig zitten tijdens de maaltijd versterkt gewenst gedrag en moedigt de hond aan om dit te herhalen.

Daarnaast kan het geven van interactief speelgoed of puzzelvoeders helpen om de aandacht van de hond af te leiden van bedelen naar meer mentaal stimulerende activiteiten.

Destructief graven corrigeren

Destructief graven is een gedragsprobleem dat vaak voorkomt bij geadopteerde honden en dat vaak voortkomt uit instincten zoals jagen, territorium markeren of het zoeken naar koel onderdak.

Hoewel graven een natuurlijk gedrag is voor honden, kan het problematisch worden als het gericht is op ongepaste gebieden zoals bloembedden, gazons of tuinpleinen.

Een effectieve techniek om de tuin terug te winnen van een graver is om de hond aangewezen graafgebieden te geven.

Deze gebieden moeten duidelijk worden afgebakend en gevuld met losse grond of zand om de textuur van natuurlijke graafoppervlakken na te bootsen.

Door de hond aan te moedigen om in deze aangewezen gebieden te graven, wordt hun instinctieve behoefte om te graven bevredigd terwijl de rest van de tuin behouden blijft.

Adoptanten moeten het gedrag van hun hond buiten nauwlettend in de gaten houden, vooral tijdens perioden van grote activiteit of wanneer ze zonder toezicht worden achtergelaten.

Door de hond te betrappen op het graven in ongepaste gebieden, kunnen adoptanten het gedrag onderbreken en de hond naar de aangewezen graafplek leiden.

Naast het aanbieden van aangewezen graafplekken, kan het aanbieden van voldoende mentale en fysieke stimulatie door middel van regelmatige lichaamsbeweging en interactief speelgoed helpen om verveling tegen te gaan en het verlangen van de hond om te graven te verminderen.

Door de hond te betrekken bij activiteiten zoals apporteren, behendigheidstraining of puzzelspelletjes, kan de energie van de hond op een meer constructieve manier worden gebruikt.

Omgaan met verlatingsangst

Verlatingsangst is een veelvoorkomend gedragsprobleem bij veel geadopteerde honden, dat vaak voortkomt uit vroegere ervaringen van verlating, verwaarlozing of veranderingen in leefsituaties.

Honden met verlatingsangst kunnen een reeks van verontrustende gedragingen vertonen wanneer ze alleen gelaten worden, waaronder overmatig blaffen, destructief kauwen en pogingen om te ontsnappen.

Een effectieve techniek om met verlatingsangst om te gaan is om de hond geleidelijk ongevoelig te maken voor het alleen zijn.

Dit houdt in dat de tijd dat de hond alleen wordt gelaten geleidelijk wordt opgevoerd, te beginnen met korte perioden en na verloop van tijd geleidelijk uit te breiden.

Tijdens dit proces is het essentieel om kalm en beheerst te blijven bij het weggaan en thuiskomen, omdat overmatige emotionele signalen de angst van de hond kunnen verergeren.

De hond troost bieden, zoals een favoriet speeltje of deken, kan verlatingsangst helpen verlichten en een gevoel van veiligheid geven tijdens de afwezigheid van de eigenaar.

Daarnaast kan het achterlaten van aantrekkelijke activiteiten, zoals puzzelspeeltjes of interactieve voederbakjes, helpen om de hond af te leiden en mentaal gestimuleerd te houden tijdens perioden van eenzaamheid.

Agressie beheersen

Agressie is een ernstig gedragsprobleem dat sommige geadopteerde honden kunnen vertonen, vaak als gevolg van angst, mishandeling in het verleden of gebrek aan socialisatie.

Agressief gedrag kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals grommen, blaffen, snauwen of bijten, en kan een aanzienlijk risico vormen voor zowel mensen als andere dieren in het huishouden.

Een cruciale techniek voor het beheersen van agressie is om de hond duidelijke grenzen en consequente regels te geven.

Het vestigen van leiderschap en autoriteit door middel van trainingstechnieken met positieve bekrachtiging, zoals training op basis van beloning en gehoorzaamheidsoefeningen, kan helpen om de hond een gevoel van vertrouwen en respect bij te brengen en de kans op agressieve uitbarstingen te verkleinen.

Het vermijden van situaties die agressief gedrag uitlokken is een ander essentieel aspect van agressiebeheersing.

Adoptanten moeten de interacties van hun hond met mensen en andere dieren zorgvuldig in de gaten houden en hen weghalen uit situaties waarin ze zich bedreigd of overweldigd kunnen voelen.

De hond een veilige en rustige ruimte bieden waar hij zich kan terugtrekken als hij zich gestrest voelt, kan ook helpen om agressieve reacties te voorkomen.

Omgaan met de mishandelde hond

mistreated-dog

Mishandelde honden hebben vaak unieke uitdagingen die speciale aandacht en begrip van adoptanten vereisen.

Deze honden kunnen in het verleden een trauma, mishandeling of verwaarlozing hebben meegemaakt, wat heeft geleid tot verschillende gedragsproblemen en emotionele littekens.

Hoewel het adopteren van een mishandelde hond ongelooflijk lonend kan zijn, vereist het ook geduld, empathie en toewijding aan hun rehabilitatie.

Een van de eerste stappen in het omgaan met een mishandelde hond is het bieden van een veilige en verzorgende omgeving.

Deze honden kunnen angstig zijn of wantrouwend tegenover mensen, dus het is essentieel om een kalme en voorspelbare sfeer te creëren waarin ze zich veilig voelen.

Zachte aanmoediging, positieve versterking en veel genegenheid kunnen helpen om hun vertrouwen in mensen terug op te bouwen.

Het opbouwen van een sterke band met de mishandelde hond is cruciaal voor hun emotionele genezing en rehabilitatie.

Samen tijd doorbrengen, deelnemen aan bindingsactiviteiten zoals spelen of trainen, en geduldig hun vertrouwen winnen kunnen helpen om de band tussen de hond en hun adoptant te versterken.

Het is belangrijk om de interacties met gevoel en respect voor de grenzen van de hond te benaderen, zodat ze in hun eigen tempo vooruitgang kunnen boeken.

Over de Auteur

sanne-dekker
Sanne Dekker
Hondentrainer

Sanne is geboren en getogen in Breda, en heeft altijd al een grote liefde gehad voor honden. Haar ouders, die inmiddels met pensioen zijn, hebben beiden als dierenarts gewerkt toen ze opgroeide, wat haar interesse in dierverzorging al vroeg heeft aangewakkerd.

Ook Interessant

behavioral-problems-adopted-dogs
Door Sanne Dekker 2 maanden geleden
Omgaan met gedragsproblemen bij geadopteerde honden
socialize-dog
Door Sanne Dekker 2 maanden geleden
Je nieuwe hond socialiseren
dogproof
Door Sanne Dekker 2 maanden geleden
Een gids om je woning hondveilig te maken
signs-healthy-dog
Door Sanne Dekker 2 maanden geleden
Kenmerken van een gezonde hond
where-to-find-a-dog
Door Sanne Dekker 2 maanden geleden
De ideale hond vinden: Waar moet je beginnen?